ARC Research

วิจัยตลาด (market research)
ไม่ว่าลูกค้าจะเป็นใครก็ตาม จุดมุ่งหมายในการให้บริการของเราเท่าเทียมกันและเหมือนกันเสมอ นั่นคือ การเพิ่มมูลค่าธุรกิจให้กับลูกค้าของเรา และมุ่งมั่นสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ผูกพันในระยะยาวอย่างยั่งยืน จากประสบการณ์ของเราในการดำเนินการวิจัยให้กับโครงการที่หลากหลายในแทบทุกประเภทอุตสาหกรรมทำให้เรามีประสบการณ์ที่กว้างขวางและครอบคลุมมากมาย ทำให้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราสามารถนำเสนอข้อมูลเชิงลึกและผลวิจัยที่ล้ำค่าให้กับลูกค้าของเราได้เป็นอย่างดี ประกอบกับเรามุ่งมั่นในการวิจัยพัฒนากระบวนการวิจัย ผ่านการแก้ปัญหาที่หลากหลายอย่างมาก ทำให้กล่าวได้ว่าโดยการปรึกษาของทีมงานของเราเราสามารถเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมได้อย่างไม่เป็นรองใคร
Government      
Industry     
Bank & Investment
Real Estate      
Health & Medical   
Energy      
Automotive     
Media    
Consumerables    
Transportation
Organize  & Training